Photos from the game: Zenit v Nizhny Novgorod

Photos from the game: Zenit v Nizhny Novgorod