Side matches

03 of May 2015
19:30
Zenit 80 : 84 Nizhny Novgorod
06 of May 2015
20:00
Nizhny Novgorod 88 : 75 Zenit
08 of May 2015
17:00
Nizhny Novgorod 76 : 83 Zenit
11 of May 2015
19:00
Zenit 65 : 75 Nizhny Novgorod